HÖGTIDSpring Oak Challenge, HÖGTID #1, Eksjö
Bildarkiv: