HÖGTIDOm ÖVERTID

ÖVERTID startade hösten 2014 som en fortsättning på Linköpings vinterserie. Martin snodde koncepten från Kyldiscen i Örebro/Värmland och satte sin egen twist på det. Från en blygsam början kom Oskar snart in i bilden och skärpte upp nästan precis allt, och sedan dess har vi kört ÖVERTID på två man hand. Vi satsar på det lilla och gemytliga, det enkla och det roliga i ännu högre grad än under en sommartour. Vi spelar genom mörker och kyla, med anledning av detta spelar vi enligt PDGA's regler med de normala svenska tilläggen samt några avsteg som berör just vinterförhållanden.

Lost disc i snö/löv: Om gruppen inte hittar discen inom tidigare fastställd tid, 3 minuter, så bedömer gruppen gemensamt var discen borde vara och spelaren spelar därifrån UTAN plikt.
Vid förhållanden med mycket snö tillåter vi att man tejpar ett paketsnöre på discens undersida för att lättare kunna hitta discen.
Vid snö behöver inte markör användas, då kan du flippa över din kastade disc som markör.
 

Drogpolicy

ÖVERTID är 100% drogfri. Det är inte tillåtet att delta om man är påverkad av droger eller alkohol. Rökning är förbjuden från starten av rundan tills att den är avslutad. Snusare tar hand om sina snusar. Överträdelse innebär diskvalificering från deltävlingen. Upprepade överträdelser innebär avstängning från touren. Grova överträdelser skickas vidare till disciplinnämnden.

 

Upplägg

ÖVERTID består av ca 10-14 deltävlingar, utspridda både geografiskt och kalendermässigt. För att få en slutplacering räcker det att delta i en tävling. I totalen räknas de 4 bästa resultaten.

 

Klasser

Följande klasser ska erbjudas i varje tävling:

Open (MPO) – en klass öppen för alla
Här spelar de som har erfarenhet av att tävla och är påläst på PDGAs regelverk.
Openklassen spelar om pengar. Då vi endast tävlar om pengapriser i totalen spelar det ingen roll om du som amatör tar emot prispengar, det påverkar inte din status.

Dam (FPO) – damklass
Det finns endast en damklass pga generellt lågt deltagarantal på damsidan. Skulle det tillkomma fler damer lämnar vi det öppet att utöka till två damklasser där en går som Amatör och en som Open.

Amatör (MA3) – amatörklass för de som har spelat en tid.
Är du osäker på om du kan tampas med de mer rutinerade tävlingsspelarna så är detta klassen för dig. I den här klassen tävlar deltagarna om varutpriser. För att få ställa upp i MA3 måste din rating understiga 900 på den aktuella tävlingsdagen. Om du påbörjar tävlingsåret i klassen MA3, men klättrar i rating så mycket att du inte längre får ställa upp i klassen, så får du behålla poängen i totalen. Dina nya poäng räknas som en ny pott i Openklassen.

Motion (MA4) – motionsklassen, för nybörjare.
Motionsklassen är till för alla som helt nya för sporten eller för de som kanske inte kommit riktigt fram i resultaten som krävs för att kriga bland amatörerna. Är du osäker på reglerna kan du vara lugn, det är många kunniga spelare med som hjälper dig med regler och ibland även tekniktips. Vi ber dig dock att åtminstone läsa igenom regelboken en gång innan tävling. Motionsklassen spelar om varupriser.

Junior (MJ18) – Juniorklass
En klass för dig som fyller max 18 år under året. Juniorklasserna spelar om varupriser.


Alla klasser erbjuds, även om det bara är en deltagare på deltävlingen. Detta för att totalen ska kunna genomföras.

 

Anmälan

Schemat annonseras på www.övertid.se och anmälan till aktuell deltävling öppnar på www.tjing.se två veckor innan tävlingen. Ingen förtur gäller, utan principen först till kvarn gäller. 
Din anmälan är komplett när du anmält dig på tjing och swishat in din anmälningsavgift. Betalningsinfo finns tillsammans med anmälan på Tjing. Vi har ett tak på 5 spelare per grupp, vilket innebär 45 spelare på en 9-hålsbana, 60 på en 12-hålsbana etc. 5 platser reserveras som wildcards till damer och juniorer. Vi försöker att fylla platserna minst några dagar innan tävling.


Discgolfen växer så det knakar, och iom att vi spelar på banor med färre än 18 hål har vi ibland så få som 45 platser tillgängliga. Detta gör ibland att våra platser fylls snabbt. De som inte är snabba nog med sin anmälan blir placerade i kö. Först anmäld och betald hamnar först i kön osv.

Vid avanmälningar plockas spelare in från väntelistan i tur och ordning. Även här har damer och juniorer förtur, om de står i kö.

Kostnaden att delta är 40:- i alla klasser, utom i juniorklassen. Juniorerna betalar endast 10:- för ACE-potten. Av de 40 kronorna går 25 till totalen, 10 till ACE-potten och 5 till administrativa avgifter.


Avanmälan
Om du får förhinder ber vi att du avanmäler dig snarast, särskilt om det är många anmälda på tävlingen. Avanmälan sker genom att du som spelare avanmäler dig på tjing.se. Avanmälan som sker 3 dygn eller mer innan tävlingsstart återbetalas. Vid senare avanmälan ber vi att du hör av dig till någon av cheferna i samband med att du avanmäler dig på tjing. Du får tillbaka dina anmälningsavgift ENDAST om vi anser att du har goda skäl till det. 

Spelare som har en plats i tävlingen men inte dyker upp utan att göra en regelrätt sen avanmälan förverkar sin plats i nästa deltävling. Om detta sker upprepade tillfällen förverkar spelaren sin plats på touren framgent.

 
 

ACE-pott

10 kronor av anmälningsavgiften går till ACE-potten. Vid ACE betalas hela potten ut direkt. Om två spelare eller fler gör ACE under deltävlingen delas potten lika, oavsett vem som gjorde det första ACEt. Om inget ACE görs går potten vidare till nästa deltävling. Om det finns kvar en återstående ACE-pott efter säsongens sista deltävling ska den delas ut genom ett så kallat ACE-race.

 

Tävlingsrutin

Deltävlingarna spelas nästan uteslutande på en söndag.
Sista tid för incheckning på Spinn är 09:30 på speldagen, spelarmöte sker ca. 09:45.
Alla spelar en första runda följt av en final. Fikapaus på ca 30 min från sista signerade scorekort till start på nästa runda.
Om spelare delar första placeringen av deltävlingen efter två rundor, skiljs de åt genom särspel. Detta gäller alla klasser. Övriga placeringar kan vara delade.
Max fem spelare per grupp. Första rundan mixat, andra efter klass och resultat.
Alla deltagare erhåller poäng enligt ÖVERTIDS poängsystem.
Vi följer PDGAs regler, med de vanliga svenska undantagen samt avstegen för vinterförhållanden.
 

Priser

Under Övertid delas inga priser ut för enstaka deltävlingar utan hela anmälningsavgiften går till totalen som summeras och betalas ut efter sista deltävlingen.

 

Totaltouren

Totaltouren poängräkning

Touren avgörs genom att räkna tillsammans de 4 bästa resultaten plus eventuella bonuspoäng från CTP (closest-to-pin). Skulle det var oavgjort för vinsten efter detta räknas femte resultat, fortfarande oavgjort räknas sjätte osv… skulle det ändå inte gå att särskilja sker ett särspel mellan de spelare som delar vinstpoängen. Varje deltävling ger poäng till alla slutförande spelare beroende på placering i tävlingen.

100p delas ut till vinnaren och därefter går poängstegen nedåt baserat på antal deltagare.
Ex. 25 deltagare: plats 25 ger 1/25 av 100p dvs 4p osv… Det är bara om deltävlingsvinst som det särspelas för att få en vinnare. Övriga delade placeringar delar på sina poäng.
Ex. 2 spelare delar på 2.a platsen: de är då spelare nr 2 och 3 och får således dela på den sammanlagda poängen som skulle delats ut till just 2.a och 3.e platsen. Om vi följer exemplet med 25 deltagare är 2.a platsen värd 24/25 (96p) och 3.e platsen 23/25 (92p). 96+92=188p ger att båda spelarna delar på summan 188p dvs: 94p/spelare.

Priserna för totalställningen delas ut på plats i anslutning till sista deltävlingen. Vi ser helst att de som hamnar topp 3 i respektive klass närvarar då, om de inte kan det är det upp till dem att fixa ett ombud.

 

CTP

Det finns 3 olika CTP-priser på tävlingarna. Ett CTP-pris tävlar damer och motion (MA4) på. Detta ska spelas på ett hål som är så pass kort att de flesta har chansen att nå fram. Ett CTP-pris tävlar MA3 och juniorer om. Inte heller här bör hålet vara så långt att bara några når, men det får gärna vara tekniskt svårt. Ett CTP-pris tävlar alla om. Detta bör med fördel vara på ett riktigt långt eller väldigt svårt hål, så att de riktigt skickliga spelarna har fördel. Varje CTP är värd 3 poäng i totalen. Om någon skulle lyckas att göra ACE på ett CTP-hål så räknas detta som en CTP.

 

AVSLUTNINGSVIS

Om du tagit dig ända hit, så ber vi att få både gratulera och tacka dig. Fair play är något vi som håller i touren sätter som standard. Det innebär att alla följer reglerna till deras bästa förmåga. Om alla spelar enligt samma regler så får vi en rättvis och rolig tour. Om det skulle vara så att någon bryter mot dem, så ber vi dig kontakta ansvarige tävlingsledare. Tänk på att alla är oskyldiga fram tills motsatsen bevisats, så iakttag diskretion. Du är nu påläst och förberedd inför säsongens tävlingar.

frågor skickas till cheferna(a)hogtid.se eller ställs allmänt i facebookgruppen.