HÖGTIDOm HÖGTID

HÖGTID placerar sig mellan de lokala klubbtävlingarna och de nationella tävlingarna. Vårt mål är att erbjuda regionens spelare fler tillfällen att spela sanktionerade tävlingar i närområdet. Vi riktar oss såväl till den etablerade spelaren som nybörjaren. HÖGTID är som Mälartouren, Smålandstouren och Västkusttouren. Vi konkurrerar inte med dessa, utan ser oss som ett komplement. Vad som skiljer oss åt är att vi har tagit statistiken på större allvar. På vår hemsida publiceras statistik i likhet med vad som görs på större tourer. Gå in och klicka på ditt namn när resultaten från en deltävling dykt upp, så ser du vad vi menar.

 

Drogpolicy
HÖGTID är 100% drogfri. Detta gäller från anmälan på morgonen fram till avslutad tävling. Rökning är förbjuden från starten av rundan tills att den är avslutad. TD kan upprätta rökrutor, rökning under runda sker då endast i dessa. Snusare tar hand om sina snusar. Överträdelse innebär diskvalificering från deltävlingen. Upprepade överträdelser innebär avstängning från touren.

 

Upplägg

HÖGTID består av 11 deltävlingar, utspridda både geografiskt och kalendermässigt. För att få en slutplacering räcker det att delta i en tävling. I totalen räknas de 4 bästa resultaten. Samtliga tävlingar kommer att vara PDGA-sanktionerade på nivån C-tier. Spelare som har aktuellt PDGA-medlemskap kommer att erhålla rating för sina rundor.

 

Klasser

Följande klasser ska erbjudas i varje tävling:

 

Open (MPO) – en klass öppen för alla
Här spelar de som har erfarenhet av att tävla och är påläst på PDGAs regelverk.
Openklassen spelar om pengar. Klassen är öppen för alla. Om du som junior eller amatör skulle vinna prispengar kan du be att få dem i form av varupriser för att behålla din amatörstatus. Om du tar emot prispengar ändras din status automatiskt till proffs.


Dam (FPO) – damklass
Det finns endast en damklass pga generellt lågt deltagarantal på damsidan. Skulle det tillkomma fler damer lämnar vi det öppet att utöka till två damklasser där en går som Amatör och en som Open.
Damklassen spelar för slutlig vinst i touren och har möjlighet att välja på kontantpris eller varupriser.


Amatör (MA2) – amatörklass för de som har spelat en tid.
Är du osäker på om du kan tampas med de mer rutinerade tävlingsspelarna så är detta klassen för dig. I den här klassen tävlar deltagarna om varutpriser. För att få ställa upp i MA2 måste din rating understiga 935 på den aktuella tävlingsdagen. Om du påbörjar tävlingsåret i klassen MA2, men klättrar i rating så mycket att du inte längre får ställa upp i klassen, så får du behålla poängen i totalen. Dina nya poäng räknas som en ny pott i Openklassen.

Motion (MA4) – motionsklassen, för nybörjare.
Motionsklassen är till för alla som helt nya för sporten eller för de som kanske inte kommit riktigt fram i resultaten som krävs för att kriga bland amatörerna. Är du osäker på reglerna kan du vara lugn, det är många kunniga spelare med som hjälper dig med regler och ibland även tekniktips. Vi ber dig dock att åtminstone läsa igenom regelboken en gång innan tävling. Motionsklassen spelar om varupriser.

Junior (MJ18) – Juniorklass
En klass för dig som fyller max 18 år under året. Juniorklasserna spelar om varupriser.

Junior (MJ15) – Juniorklass
En klass för dig som fyller max 15 år under året. Juniorklasserna spelar om varupriser.

 

Alla klasser erbjuds, även om det bara är en deltagare på deltävlingen. Detta för att totalen ska kunna genomföras.

 

Anmälan

Anmälan öppnar på www.hogtid.se två veckor innan tävlingen. Ingen förtur gäller, utan principen först till kvarn gäller. Vi har ett tak på 90 spelare. Om 90 spelare redan anmält sig hamnar din anmälan på en väntelista. Från väntelistan har juniorer och damer förtur om någon spelare stryker sig från ordinarie anmälningslistan. Betalning sker på plats vid spelarcentret under registreringstiden. Kostnaden att delta är 150:- i alla klasser, utom i juniorklassen. Juniorerna betalar 75:-. Betala med Swish så vi slipper kontanthantering. Om arrangören hellre vill ha kontanthantering så är det okej, om det är oklart vad som gäller, fråga tävlingsledaren för den aktuella deltävlingen.

 

Avanmälan

Avanmälan sker på hemsidan senast 21.00 kvällen innan tävling. Vid senare avanmälan sker detta per telefon till tävlingsledaren på morgonen för tävlingen. Om du får förhinder ber vi att du avanmäler dig snarast, särskilt om det är många anmälda på tävlingen. Om vi märker att någon eller flera anmäler sig till tävlingar men inte kommer till start utan att avanmäla sig så kommer vi att ta till åtgärder för att rätta till detta.

 

ACE-pott

Vi kommer även att ha en frivillig ACE-pott, där den som vill betalar in 10:- per deltävling. Swish gäller i första hand, om arrangören hellre vill ha kontant betalning så är det okej, men då måste det kommuniceras till deltagarna i god tid. Den som betalat in till potten och gör ACE under en deltävling vinner hela potten. Om två spelare gör ACE under deltävlingen delas potten lika, osv. Om inget ACE görs går potten vidare till nästa deltävling. Om det finns kvar en återstående ACE-pott ska den delas ut genom ett så kallat ACE-race.

 

Priser

Vi följer PDGAs rekommendationer för priser. Det innebär att pristagarna i openklasserna (MPO,FPO) erbjuds prispengar. Om någon spelare med amatörstatus vinner prispengar i MPO eller FPO erbjuds ni varupriser istället för att behålla er amatörstatus. Priser i amatörklasserna är varupriser. 30:- per deltagare går till priser i totalen, i övrigt är det upp till den enskilda arrangören att ordna med prisbord.

 

Tävlingsrutin

  • Deltävlingarna spelas på en lördag eller söndag.
  • Sista tid för anmälan är 09:30 på speldagen, spelarmöte sker ca. 09:45.
  • Alla spelar 2 x 18 hål. Lunchpaus på minst 60 min från sista inlämnade scorekort till utdelning inför nästa runda.
  • Om spelare delar första placeringen efter två rundor, skiljs de åt genom särspel. Detta gäller alla klasser. Övriga placeringar kan vara delade.
  • Max fem spelare per grupp. Första rundan mixat, andra efter klass och resultat.
  • Max spelfält 90 deltagare, därefter gäller väntelista.
  • Alla deltagare erhåller poäng enligt HÖGTIDS poängsystem.
  • Deltävling ska vara sanktionerad av PDGA (C-tier).
  • Amatörklassen rapporteras in till PDGA som avancerad amatör (MA2) för att ge rating till amatörer med PDGA licens. Motionsklassen som MA4.
  • Vi följer PDGAs regler, med de vanliga svenska undantagen.

 

Totaltouren

Totaltouren poängräkning

Touren avgörs genom att räkna tillsammans de 4 bästa resultaten plus eventuella bonuspoäng från CTP (closest-to-pin). Skulle det var oavgjort för vinsten efter detta räknas femte resultat, fortfarande oavgjort räknas sjätte osv… skulle det ändå inte gå att särskilja sker ett särspel mellan de spelare som delar vinstpoängen. Varje deltävling ger poäng till alla spelare beroende på placering i tävlingen.


100p delas ut till vinnaren och därefter går poängstegen nedåt baserat på antal deltagare.
Ex. 25 deltagare: plats 25 ger 1/25 av 100p dvs 4p osv… Det är bara om deltävlingsvinst som det särspelas för att få en vinnare. Övriga delade placeringar delar på sina poäng.
Ex. 2 spelare delar på 2.a platsen: de är då spelare nr 2 och 3 och får således dela på den sammanlagda poängen som skulle delats ut till just 2.a och 3.e platsen. Om vi följer exemplet med 25 deltagare är 2.a platsen värd 24/25 (96p) och 3.e platsen 23/25 (92p). 96+92=188p ger att båda spelarna delar på summan 188p dvs: 94p/spelare.

 

Priserna för totalställningen delas ut på plats i anslutning till sista deltävlingen. Vi ser helst att de som hamnar topp 3 i respektive klass närvarar då.

 

CTP

Det finns 3 olika CTP-priser på tävlingarna. Ett CTP-pris tävlar juniorer och damer på. Detta ska spelas på ett hål som är så pass kort att de flesta har chansen att nå fram. Ett CTP-pris tävlar MA3 och MA4 om. Inte heller här bör hålet vara så långt att bara några når, men det får gärna vara tekniskt svårt. Ett CTP-pris tävlar alla om. Detta bör med fördel vara på ett riktigt långt eller väldigt svårt hål, så att de riktigt skickliga spelarna har fördel. Varje CTP är värd 3 poäng i totalen.

 

AVSLUTNINGSVIS

Om du tagit dig ända hit, så ber vi att få både gratulera och tacka dig. Fair play är något vi som håller i touren sätter som standard. Det innebär att alla följer reglerna till deras bästa förmåga. Om alla spelar enligt samma regler så får vi en rättvis och rolig tour. Om det skulle vara så att någon bryter mot dem, så ber vi dig kontakta ansvarige tävlingsledare. Tänk på att alla är oskyldiga fram tills motsatsen bevisats, så iakttag diskretion. Du är nu påläst och förberedd inför årets tävlingar.